Mvp یا کمینه محصول پذیرفتنی چیست؟

MVP چیست و چرا برای استارتاپ ها مهم است؟

Mvp نسخه اولیه و قابل راه‌اندازی است که با دو هدف جذب سریع‌تر مشتری و سنجش محصول با نیاز بازار، طراحی می‌شود. در این مقاله بیشتر بخوانید.